Tätä on partio

Partio on kansainvälistä, poliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa toimintaa.

Partio sai alkunsa Englannissa Brownsean saarella vuonna 1907, jonne lordi Robert ”B-P” Baden-Powell järjesti leirin 22 pojalle. Pojat tulivat eri yhteiskuntaluokista ja mukaan heidät sai B-P:n vilpitön usko siihen, että vastuuta saadessaan pojat voisivat kantaa huolen itsestään ja muista.

Lordin kokeilu onnistui yli odotusten ja tänä päivänä maailmassa on 38 miljoonaa partiolaista. Elämykset luonnossa, tasa-arvo ja luottamus nuorten kykyihin ovat olleet partiossa keskeisiä alusta asti. Partiotoiminnan päämääränä on rakentaa parempaa yhteiskuntaa kasvattamalla nuorista tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia ja itsenäisiä yksilöitä.

Päivittäisessä toiminnassa korostuvat onnistumisen ilo ja yhteiset elämykset, jotka kasvattavat luottamusta omiin kykyihin. Partio opettaa arjen taitoja, ryhmässä toimimista ja toimeen tarttumista. Asiat opitaan yhdessä tekemällä. Partiossa jokainen kuuluu ryhmään ja kasvaa kantamaan oman vastuunsa.

Partioharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Lapsille ja nuorille partio tarjoaa monipuolisen ja edullisen harrastuksen lähellä kotia: paikallisjärjestöjä eli partiolippukuntia löytyy lähes jokaisesta kaupungista ja maaseutupitäjästä. Aikuisille partio on mahtava vapaaehtoistoiminnan muoto, jonka avulla voi oppia ja kehittää itseään ihmisenä sekä johtajana. Aikuinen on toiminnassa mukana ja samalla vaikuttamassa lasten ja nuorten kasvuun.

Partion tavoitteet

Partio on ennen kaikkea kasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua. Partiossa opitaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Partiokasvatuksen päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen, joka toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Partiomenetelmän työkaluina ovat mm. tekemällä oppiminen, toiminta luonnossa, nousujohteisuus ja aikuinen tuki – resepti, joka on toiminut upeasti yli sata vuotta!

Partio-ohjelma

Partiotoiminta on jaettu iän perusteella viiteen ikäkauteen. 7–9 -vuotiaat ovat sudenpentuja, 10–12-vuotiaat ovat seikkailijoita, 12–15-vuotiaat tarpojia, 15–17-vuotiaat samoajia ja 18–22-vuotiaat vaeltajia. Aikuiset ohjaavat lasten ja nuorten toimintaa, ja toimivat erilaisissa projektitehtävissä sekä luottamustoimissa. Jokaiseen tehtävään partiossa on mahdollisuus saada siihen soveltuva koulutus, josta on hyötyä myös partion ulkopuolella.

Ikäkausien ohjelmat koostuvat monipuolisesta valikoimasta aktiviteetteja, kuten luonnontuntemus, kansainvälisyys, partioaatteeseen tutustuminen, kädentaidot, esiintyminen ja retkeily. Aktiviteetteja toteutetaan aina kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Lisätietoja partio-ohjelmasta eri ikäkausille löydät ohjelmasivulta.

Partiotoiminnan ydin

Partion ytimen muodostavat paikallisyhdistykset, lippukunnat, jotka vastaavat säännöllisen viikkotoiminnan järjestämisestä. Lippukuntien toiminta on organisoitu ryhmiin ikäkausijaon mukaan. Lippukuntien toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset partiojohtajat. Lippukunnan tukena on usein taustayhteisö, esimerkiksi seurakunta, kunta tai muu yhteisö.

Lippukunnat kuuluvat alueellisiin partiopiireihin, joiden tehtävä on tukea lippukunnissa tapahtuvaa partiotoimintaa järjestämällä monipuolisesti koulutusta, tapahtumia, kilpailuja ja leirejä. Tätä tehtävää varten piirin toiminta on järjestetty ryhmiin toiminnanaloittain, joita ovat esimerkiksi partiokasvatus, viestintä, ohjelma ja koulutus.

Päätösvaltaa piirissä käyttävät lippukunnan valitsemat vuosikokousedustajat. Vuosikokous valitsee piirihallituksen jäsenet. Piirihallituksen jäsenet (joita kutsutaan myös ministereiksi) johtavat kukin omaa toiminnanalaansa ja tätä vastaavaa ryhmää. Ministerien ja ryhmien alaisuudessa toimivat kaikki piirin toimikunnat, jotka järjestävät muun muassa kursseja ja tapahtumia.

Keskusjärjestö

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on suomalaisen partion keskusjärjestö, joka vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä partiotoiminnasta Suomessa. Järjestö on osa kansainvälistä partioliikettä ja on Partioliikkeen Maailmanjärjestö WOSM:n ja Partiotyttöjen Maailmanjärjestö WAGGGS:n jäsen. Maailmanjärjestöjen kautta partio vaikuttaa kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:ssa ja Euroopan unionissa ja toimii yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa tuoden nuorten näkökulman esiin esimerkiksi kehityspolitiikkaa tai koulutusjärjestelmiä kehitettäessä.