Avoimet pestit

Piirissä on paljon tehtävää monelle innokkaalle!

Otapa tuumailuun, josko näistä pesteistä jokin olisi juuri sinun juttusi.

 

Ryhmien yhteystiedot

Pestiavain

 

 

PIIRILEIRI ´19 PESTIREKRY

Kuva: kehittyminen pestissä

PestiKuvausPestin kestoVaatimuksetPestin ”esimies”
Aikuisryhmän jäsen
Olet oman alueesi aikuisryhmän edustaja ja sinulla on intoa ja iloa mm. johtajahuoltoon, pesti- ja rekryasioihin.1.6.-31.12.2018Kaipaamme ryhmään edustajat Kajaanin ja Mikkelin seudulta. Olet aikuispartiolainen ja sinulta liikenee resursseja olla mukana piirin aikuisryhmässä ja muissakin piirin yhteisissä tapahtumissa. Somekanavat ainakin välttävästí hallussa. Kokoustamme yleensä skypen kautta.Piirin aikuisryhmän puheenjohtaja Heli ”Heppu” Nuutinen
AlueluotsiSamoajissa on tulevaisuus. Piirin alueen samoajat ovat kyselleet tukea, kysyntä luotseille on kova. Piirin kasvatusryhmä haluaa tukea piirin alueen samoajia järjestämällä alueellista luotsausta.
Alueluotsin tehtävä on ottaa yhteyttä alueen samoajiin, rohkaista heitä toteuttamaan omaa partio-ohjelmaa yhdessä ja tukea samoajia partioelämän haasteissa.
heti – 31.12.2019Olet kiinnostunut tukemaan samoajia heidän partiopolullaan ja suunnittelemaan entistä parempaa tukea ja ohjelmaa samoajille. Alueluotsit saavat tukea piirin samoajajaostolta. Samoajajaoston puheenjohtaja Tommi Hirvonen tommi.hirvonen@partio.fi 0440852125
Erätaitojaoston jäsenErätaidot ovat osa partio-ohjelmaa. Etsitään erätaitohenkisiä henkilöitä kehittämään ja järjestämään piirin erätaitokursseja. Pitkästä aikaa ensimmäinen ja uudistunut erätaitokurssi järjestetään 26.-28.10. Pieksämäen alueella. Kurssin kohderyhmänä on samoajaikäiset ja sitä vanhemmat partiolaiset. heti – 31.12.2019Kiinnostus kehittää ja/tai järjestää piirin erätaitokursseja.Erätaitojaoston puheenjohtaja Kaisa Kollanen kaisa.kollanen@partio.fi tai 0408427766
Ikäkausitiimin puheenjohtajaIkäkausitiimin puheenjohtaja johtaa ikäkausitiimia sekä vastaa sen pestaamisesta.1.1.-31.12.2019Yleistä innostusta partio-ohjelmaa sekä sen kehittämistä kohtaan.Kasvatusryhmän puheenjohtaja
Johtajahuoltotapahtuman johtaja tai johtajapariPiirin johtajahuoltotapahtuma Syysmuutto18 järjestetään 24.-25.11. Kangasniemellä (Jyväskylän ja Mikkelin välissä). Tapahtuman johtaja suunnitelee tapahtuman sisällön ja aikataulun sekä huolehtii tapahtuman viestinnästä yhdessä piirin viestintäorganisaation kanssa.1.6.-30.11.2018Into ja kiinnostus tehdä huikea johtajahuoltotapahtuma piirin yli 18-vuotiaille johtajille.Alueministeri Mervi Toivonen
Katsomusjaoston jäsenHenkinen ja hengellinen kasvu partiossa puhututtaa ympäri maata. Katsomuskasvatus on osa partiossa annettavaa kasvatusta, jossa lapsi ja nuori rakentaa suhdetta pyhään ja elämän merkityksellisyyteen. Partiossa käydään arvokeskustelua monella tasolla. Katsomusjaoston tavoitteena on olla mukana keskustelussa ja antaa lippukuntiin eväitä henkisen ja hengellisen kasvin tukemisessa. Jaostoon kaivataan vielä 1-2 jäsentä lisää. heti – 31.12.2019Kiinnostus katsomusasioiden käsittelyyn partiossa.Katsomusjaoston puheenjohtaja Alisa Taskinen alisa.taskinen@partio.fi tai 0405260765
Koulutusjaoston puheenjohtajaVastaat puheenjohtajana piirin koulutusjaoston toiminnasta ja jäsenten pestauksesta. Koulutusjaosto toimii osana vapaaehtoistuen ryhmää.
Pestissä pääset kehittämään ja ideoimaan koulutustoimintaa. Toimit tiiviisti yhteistyössä vapaaehtoisryhmän puheenjohtajan sekä ministerin ja piirin muiden ryhmien/jaostojen puheenjohtajien kanssa. Hae pestiä 12.8.2018 mennessä. Lisätietoja vapaaehtoisryhmän puheenjohtaja.
1.9.18-31.12.20Suoritettu KO-GI koulutus, suoritettu KO koulutus
Aktiivinen ja motivoiva johtamistyyli. Aito innostus koulutustoimintaa ja sen kehittämistä kohtaan.
Vapaaehtoisryhmän pj
Koulutusohjaaja
Vastaat koulutusryhmän jäsenenä omasta osa-alueestasi. Sen kurssinjohtajien pestaamisesta ja tukemisesta sekä osallistut aktiivisesti koulutusryhmän toimintaan ja sen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Ko-Gi -ohjauksien tekeminen tarpeen mukaan sekä piirin (tai SP:n) kursseilla kurssin johtaminen tai kouluttaminen vähintään kerran vuodessa.2-vuotiskausi alkaen tammikuun alussa -18Suoritettu tai loppusuoralla oleva Ko-Gi-koulutus, KO-koulutukseen osallistuminen.Piirin vastaava koulutusohjaaja Jari Korhonen
KoulutusohjaajaVastaat koulutusryhmän jäsenenä omasta osa-alueestasi. Sen kurssinjohtajien pestaamisesta ja tukemisesta sekä osallistut aktiivisesti koulutusryhmän toimintaan ja sen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Ko-Gi -ohjauksien tekeminen tarpeen mukaan sekä piirin (tai SP:n) kursseilla kurssin johtaminen tai kouluttaminen vähintään kerran vuodessa.2-vuotiskausi alkaen tammikuun alussa -19Suoritettu tai loppusuoralla oleva Ko-Gi-koulutus, KO-koulutukseen osallistuminen.Piirin vastaava koulutusohjaaja Jari Korhonen
Koulutusohjaaja
Vastaat koulutusryhmän jäsenenä omasta osa-alueestasi. Sen kurssinjohtajien pestaamisesta ja tukemisesta sekä osallistut aktiivisesti koulutusryhmän toimintaan ja sen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Ko-Gi -ohjauksien tekeminen tarpeen mukaan sekä piirin (tai SP:n) kursseilla kurssin johtaminen tai kouluttaminen vähintään kerran vuodessa.2-vuotiskausi alkaen tammikuun alussa -20Suoritettu tai loppusuoralla oleva Ko-Gi-koulutus, KO-koulutukseen osallistuminen.Piirin vastaava koulutusohjaaja Jari Korhonen
Koulutusryhmän jäsenKiinnostaako sinua pesti koulutusryhmässä? Oletko miettinyt miten e-oppimista voisi hyödyntää partiossa ja piirin järjestämissä koulutuksissa? Millaisia osaamismerkkejä voisimme piirissä toteuttaa? Sinulla ei tarvitse olla nappuloita, mutta kiinnostusta partiokoulutusta kohtaan ja sen raikkaaseen toteuttamiseen kylläkin! Tule mukaan ja mahdollistamaan se, että piirimme lippukuntia johtaa osaavat johtajat! Koulutusryhmän pj ja jäsenet
KV-jaoston jäsenPartio kuuluu kaikille, mutta miten meillä tämä näkyy? Piirin KV- jaoston puheenjohtaja Anne etsii jaostoon jäseniä. Tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä Järvi-Suomalaisessa partiossa. Jaoston tehtävänä on edistää maahanmuuttajien mahdollisuuksia tulla partioon mukaan ja kannustaa lippukuntia ulkomaanmatkoihin. heti – 31.12.2019Jos haluat KV-toimintaan parannusta, tartu toimeen ja ilmianna itsesi Annelle.KV-jaoston puheenjohtaja Anne Kekkonen anne.kekkonen@partio.fi tai 0405339063
LippukuntavalmentajaValmentaa lippukunnan johtajaa toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa, auttaa ratkoman lippukunnan ongelmatilaneita ja toimii linkkinä alueensa lippukuntien sekä piirin välillä.2 vuotta, aloitus sovitustiKiinnostus lippukunnan toiminnasta ja johtamisesta, lippukunnanjohtajakoulutus tai vastaavat tiedot.Aluetiimien pj:t
Pohjoinen: Elina Kinnunen   Eteläinen: Heidi Mäkinen
OhjelmavalmentajaValmentaa lippukunnan ohjelmajohtajaa partio-ohjelman ja partiokasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä, auttaa järjestämään yhdessä alueen muiden ohjelmajohtajien kanssa yhteisiä alueellisia tapahtumia ja toimii linkkinä alueensa lippukuntien ja piirin välillä.2 vuotta, aloitus sovitustiKiinnostus partiokasvatukseen kaikissa ikäkausissa, ikäkausivastaavakoulutus ja ohjelmajohtajan koulutus tai vastaavat tiedot.Aluetiimien pj:t
Pohjoinen: Elina Kinnunen   Eteläinen: Heidi Mäkinen
Osaamisvastaava
Vastaat osaamismerkkijärjestelmän lanseeraamisesta piirissä ja piirin omien osaamismerkkien kehittämisestä yhtenä koulutusryhmän jäsenenä. Tukenasi toimii koulutusryhmän lisäksi piirin koulutuskoordinaattori, joka vastaa osaamisusmerkkien myöntämisestä piirissä. Lisätietoja osaamismerkeistä: https://toiminta.partio.fi/kouluttautuminen/osaamismerkit1.6.17-31.5.19Suoritettu PjPk, Kiinnostus osallistua piirin edustajana SP:n osaamismerkkeihin liittyviin koulutuksiin ja tapahtumiin. Kouluttajakokemus katsotaan eduksi.Piirin vastaava koulutusohjaaja Jari Korhonen
PestausvalmentajaValmentaa lippukunnan pestijohtajaa pestijärjestelmän käytössä, johtajiston kouluttautumissuunnittelussa, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessä sekä lippukunnan henkilöresurssien johtamisessa ja kehittämisessä. Toimii linkkinä alueensa lippukuntien ja piirin välillä.2 vuotta, aloitus sovitustiKiinnostus ihmisten johtamiseen ja partion pestauskäytänteisiin, pestijohtajan koulutus tai vastaavat tiedot.Aluetiimien pj:t
Pohjoinen: Elina Kinnunen   Eteläinen: Heidi Mäkinen
Samoajajaoston puheenjohtajaSamoajajaoston puheenjohtaja toimii työparina toisen samoajajaoston puheenjohtajan kanssa ja organisoi samoajatoimintaa sekä alueellista luotsausta piirin alueella.heti – 31.12.2019Kiinnostus kehittää samoajien toiminnan laatua piirissä ja suunnitella alueellista luotsausta. Osallistut oman jaoston toiminnan lisäksi myös kasvatuksen Skype-kokoukseen kerran kuussa sekä piirin toiminnansuunnitteluun.Samoajajaoston pj Tommi Hirvonen tommi.hirvonen@partio.fi 0440852125
Seikkalijajaoston jäsenSeikkailijajaosto etsii jäseniä, joilla on tekemisen intoa sekä ideoita tai uusiakin ajatuksia piirin seikkailijaohjelmaksi. Jaoston tavoitteena on kehittää piirille/lintualueille yhteisen seikkailijaohjelman konseptia ja siten lisätä mm. seikkailijoista tarpojiin jatkavien lukumäärää.heti – 31.12.2019Seikkailijat ovat lähellä sydäntäsi ja haluat olla mukana kehittämässä seikkailuja sekä tukea sammoille.Seikkailijajaoston PJ Tarja Karjalainen, tarja.karjalainen@partio.fi tai 0503490908
Tarpojajaoston jäsenTarpojajaosto etsii jäseniä, joilta löytyy innostusta, innovatiivisuutta ja ideoita. Jaoston tavoitteena on ottaa tarpojat huomioon mahdollisimman monipuolisesti ja miettiä sen mukaista ohjelmaa, kasvatustavoitteet huomioon ottaen.heti – 31.12.2019Ilmianna itsesi, jos sinulla on visio (tai sen poikanen) siitä, mihin suuntaan piirin tarpojatoimintaa tulisi kehittää! Eduksi lasketaan jonkinlainen näkemys tarpojista ikäryhmänä.Tarpojajaoston PJ Jutta Remes jutta.remes@partio.fi tai 0404889356
Vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtajaVapaaehtoistuen toiminnanalaan kuuluu J-SP:n lippukunnissa ja piiriorganisaatiossa toimivien vapaaehtoistyön tuki ja koulutus, ja aikuisten rekrytointiin sekä turvallisuuteen liittyvät kehittämisasiat. Vapaaehtoistuen puheenjohtajana vastaat ryhmän alla toimivien jaostojen puheenjohtajien johtamisesta ja pestaamisesta yhdessä ministerin kanssa. Toimit tiiviisti yhteistyössä piirin muiden toimialojen kanssa. Jos olet kiinnostunut ja innostunut vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja ideoinnista, tule tekemään partiosta paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä! Hae pestiä 12.8.2018 mennessä. Lisää tietoa pestistä saat vapaaehtoistuen ministeriltä.1.9.18-31.12.20Suoritettu tai loppusuoralla oleva KO-GI koulutus.
Aktiivinen ja motivoiva johtamistyyli. Innostunut piirin toiminnasta sekä yhteistyöstä muiden ryhmien/jaostojen kanssa.
Vapaaehtoistuen ministeri Veli Hiltunen
Y-ryhmän pjY-ryhmän puheenjohtajana vastaat ryhmän johtamisesta yhdessä ministerin kanssa, piirin y-toiminnan kehittämisestä sekä ideoinnista.
Pesti vie aikaa 2h/vko ja muutaman viikonlopun vuodessa.
10.2.2018-31.12.2019Yleistä innostusta y-asioihin sekä niiden kehittämistä kohtaan.Y&T -ministeri Miikael ”Miksu” Saksman
Y-ryhmän vaalivastaavaY-ryhmän vaalivastaavana vastaat vaaleihin liittyvästä työstä yhdessä ministerin kanssa. Pääset kehittämään lippukunnillle vaali-aiheista ohjelmaa ja luomaan piirille tavan näkyä vaaleissa. Pesti vie aikaa 2h/vko ja muutaman viikonlopun vuodessa.10.2.2018-31.12.2019Yleistä innostusta y-asioihin sekä niiden kehittämistä kohtaan. Lisäksi kiinnostus vaaleja kohtaan ja kokemukset partio-ohjelmasta hyödyksi pestistä toimimisessa. Y&T -ministeri Miikael ”Miksu” Saksman
Y-ryhmän
srk-vastaava
Y-ryhmän srk-vastaavana vastaat seurakuntayhteistyön kehittämisestä yhdessä ministerin kanssa. Pääset kehittämään lippukunnillle materiaalia srk-yhteistyön tueksi ja pääset pohtimaan miten J-SP voisi näkyä kirkkopäivillä. Pesti vie aikaa 2h/vko ja muutaman viikonlopun vuodessa.10.2.2018-31.12.2019Yleistä innostusta y-asioihin sekä niiden kehittämistä kohtaan. Lisäksi kiinnostus srk-yhteistyötä kohtaan ja kokemukset srk-yhteistyöstä on hyödyksi pestistä toimimisessa. Y&T -ministeri Miikael ”Miksu” Saksman
Y-ryhmän yritysyhteistyö-vastaavaY-ryhmän yritysyhteistyövastaavana vastaat yritysyhteistyön kehittämisestä yhdessä ministerin kanssa. Pääset kehittämään lippukunnillle materiaalia yritysyhteistyön tueksi ja pääset pohtimaan miten J-SP voisi kehittyä tällä sektorilla. Pesti vie aikaa 2h/vko ja muutaman viikonlopun vuodessa.10.2.2018-31.12.2019Yleistä innostusta y-asioihin sekä niiden kehittämistä kohtaan. Lisäksi kiinnostus yritysyhteistyötä kohtaan ja kokemukset yritysyhteistyöstä on hyödyksi pestistä toimimisessa. Y&T -ministeri Miikael ”Miksu” Saksman
Y-ryhmän jäsen
(kolme jäsentä)
Y-ryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan piirin y-suhdetoimintaan staavia ja voit miettiä itsekin mitä haluat puuhailla ja millä Y:n osa-alueella haluat puuhailla. Pääset tekemään Y-työtä monipuolisesti ja pohtimaan miten J-SP voisi kehittyä tällä toiminnanalalla. Pesti vie aikaa 2h/vko ja muutaman viikonlopun vuodessa.10.2.2018-31.12.2019Yleistä innostusta y-asioihin sekä niiden kehittämistä kohtaan. Lisäksi kiinnostus yritysyhteistyötä kohtaan ja kokemukset yritysyhteistyöstä on hyödyksi pestistä toimimisessa. Y&T -ministeri Miikael ”Miksu” Saksman