Syyskokouksessa palkittiin myös lippukuntia ja ansioituneita henkilöitä

Syyskokouksessa seuraavat huomionosoitukset ovat saaneet:

Jouni Kirves – Suonenjoen Sirkut ja Sotkat ry
Lippukunnasta osallistui suhteellisesti eniten JSP10 – piiripäivään.

Innostava Lippukunnanjohtaja – Mirva Liukko, Vihtavuoren Visaiset ry
Innostava lippukunnanjohtaja on sellainen, joka innostaa niin lippukunnanjohtajia kuin partiolaisia partiotoimintaan, joka suhtautuu myönteisesti piirin järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin,
joka haluaa omalla toiminnallaan ja esimerkillään olla kehittämässä oman alueensa
partiotoimintaa ja yhteistyötä lähilippukuntien kanssa.

Kasvuharava – Vaajan Valppaat ry
Lippukunnan jäsenmäärä on kasvanut eniten kuluneen jäsenmaksukauden aikana.

Kannustuspeikko – Anni Miettinen, Kallan Tytöt ry
Kannustuspeikko annetaan vuodeksi yhdelle piirin luottikselle, joka tarvitsee pestissään erityistä kannustusta ja rohkaisua.